SPLA

TD SYNNEX distributor Microsoft programu Service Provider License Agreement Reseller

 
 

K čemu slouží licenční program SPLA

Poskytovatelé komerčních hostingových služeb potřebují uzavřít zvláštní dohodu Services Provider License Agreement. SPLA je licenční program s měsíčním cyklem navržený tak, aby umožnil poskytovatelům služeb nabízet hostingové, outsourcingové a jiné softwarové služby zákazníkům, neboli komerčně pronajímat software bez předem vynaložených kapitálových nákladů a výsledných rizik. V reálném světě to znamená schopnost testovat a vytvářet vlastní prostředí, budovat zákaznickou základnu a generovat příjmy – to vše bez utrácení jakýchkoli peněz za softwarové licence, což vám umožňuje lépe řídit vaše hotovostní toky.

Tato licenční dohoda opravňuje poskytovatele služeb SPLA, aby umožnili komerční používání produktů třetí straně. To znamená, že koncoví zákazníci odebírající služby založené na softwarových produktech Microsoft jsou zproštěni povinnosti získat své vlastní softwarové licence. Tato povinnost je přenesena na poskytovatele služeb IT, který tak zajistí i řádnou správu a údržbu licencí.

SPLA zprůhledňuje softwarové náklady poskytovatele služeb pro jeho zákazníky, neboť umožňuje zacházet se softwarem jako s provozními náklady. V případě SPLA poskytovatel služeb platí až od okamžiku skutečného užívaní, za to, co se skutečně použije. Tento druh softwarového řešení dodávaného na přání poskytovateli umožňuje nabízet zákazníkům pružná a efektivní řešení.

Podpůrné materiály

Licenční průvodce

SPLA licensing guide

Přejděte

Licenční podmínky

Services Provider Use Rights

Přejděte