Microsoft Sentinel

Click-to-Run riešenie zdarma pre naších partnerov

 
 

TD SYNNEX Azure Sentinel je cloudový natívny bezpečnostný manažment informácií a udalostí (SIEM), ktorý ponúka partnerom komplexný pohľad na cloudovú bezpečnosť a aktivity v celej IT infraštruktúre s cieľom monitorovať a odhaľovať akékoľvek zvláštne správanie, ktoré by sa mohlo zdať príznačné v rámci prostredia.

Návody a manuály