Identity Management

Click-to-Run riešenie zdarma pre naších partnerov

 
 

TD SYNNEX Identity Management

TD SYNNEX Identity Management (IDM) predstavuje základnú infraštruktúru pre bezpečný a efektívny prístup k informačným a komunikačným technológiám. Umožňuje organizáciám spravovať digitálne identity používateľov, vrátane ich autentifikácie, autorizácie a sledovania ich aktivít v rámci systému. IDM zabezpečuje, že správni ľudia majú prístup k správnym informáciám a zdrojom v správnom čase, čím podporuje ochranu citlivých údajov a znižuje riziko bezpečnostných porušení. S rastúcim počtom aplikácií a zariadení je efektívne spravovanie digitálnych identít kľúčové pre udržanie bezpečnosti a súladu s predpismi v digitálnom svete. Vďaka IDM môžu organizácie zefektívniť svoje procesy, zlepšiť užívateľskú spokojnosť a posilniť svoje bezpečnostné protokoly.

Identity Management Click to run riešenie Vám umožní rýchlo a efektívne nasadiť uvedenú službu.

Návody a manuály