Služby pro transformaci a růst partnerů společnosti AWS

 
 

Co je k dispozici?

NASAZENÍ

Služba Cloud Assessment & Migration: Analyzujte prostredí, Rozumejte potrebám zákazníka, Vytvorte plán, Migrujte jeden server nebo celé datové centrum, Nízké riziko, konkurenceschopné ceny, efektivní prodejní cyklus.

SPRÁVA

24x7 správa služeb AWS??:24x7 proaktivní správa hybridního cloudu, Na míru pro partnery, Žádný lock-in, Snižte pocátecní investice a zkratte dobu pro uvedení na trh.

OPTIMALIZACE

Analyzujte, vytvárejte protokoly a optimalizujte: Využijte osvedcené postupy v oblasti designu architektury, výkonu, zabezpecení, odolnosti a nákladu. Rozsáhlé odborné znalosti a nejlepší nástroje ve své tríde.

Spolupráce se spolecnostmi TD SYNNEX a AWS

Jaké jsou výhody spolupráce se spolecností TD SYNNEX Services?

  • Spolecnost TD SYNNEX dokáže migrovat vašeho zákazníka do cloudu s nízkým rizikem, konkurenceschopnými cenami, efektivním prodejním cyklem v barvách vaší spolecnosti.
  • Projektoví manažeri vás budou podporovat pri schuzkách se zákazníky.
  • Zjednodušený cenový model, kde je zahrnuto vše pro postup typu „lift and shift“.

Služba AWS Cloud Assessment and Migration Service

AWS Cloud Assessment and Migration služba je navržena tak, aby pomohla vyvinout efektivní strategii smerem k plné integraci cloudového a hybridního IT a zároven zajištovala vašim zákazníkum nižší riziko a nárocnost.

Stáhnout

Cloud Express

Cloud Express je nabídka podpory 24x7 pro infrastrukturu verejného cloudu spolecnosti TD SYNNEX. Naše služby umožnují optimalizovat zdroje IT a snížit náklady na cloud.

Více informací