Zabezpečení

 
 

Prírucka pro prodejce zabezpecení cloudu jako služby

Produkty pro zabezpecení cloudu jsou soucástí tržního segmentu software jako služba (SaaS) a poskytují služby zabezpecení, které jsou casto nabízeny místne, avšak na základe predplatného. Zabezpecení cloudu jako služba je ideální rešení pro malé a strední firmy. Predstavuje cenove výhodný zpusob, jak zajistit vše od anti-malwarových aplikací až po zabezpecení e-mailu.

Protože do cloudu prenášíme stále více dat, je treba zajistit jejich ochranu pred hrozbami. Spolecnost TD SYNNEX Cloud spolupracuje s temi nejrenomovanejšími bezpecnostními partnery, aby mohla nabídnout cloudové produkty zákazníkum všech velikostí bez ohledu na jejich potreby. Stará se o ochranu koncových bodu, e-mailu i webu.

Spolecnost TD SYNNEX spolupracuje s predními svetovými dodavateli zabezpecení cloudu jako služby. Máte tak jistotu, že vaši klienti získají maximální ochranu pred hrozbami v podobe nejaktuálnejších a nejkomplexnejších služeb. Prodejci na portálu StreamOne Solutions Store nabízejí pestrou škálu služeb vcetne:

  • Cenove výhodných, efektivních, snadno a rychle implementovatelných služeb SaaS a ochrany e-mailové komunikace probíhající pres Microsoft Office 365
  • Programu s možností mesícní fakturace a jedinecných nástroju pro centrální správu, které se prizpusobí každému obchodnímu modelu
  • Poskytování SSL certifikátu
  • Nástroju pro zajištení shody k lepšímu uchovávání, správe a vyhledávání duležitých obchodních informací
  • Intuitivní, snadno nasaditelné a vysoce úcinné ochrany koncových bodu

S podporou týmu spolecnosti TD SYNNEX a nejlepších dodavatelu ve své tríde mohou prodejci vytváret ty nejefektivnejší, cenove nejvýhodnejší a nejlépe škálovatelné programy zabezpecení pro všechny klienty bez ohledu na jejich velikost.

Mezi naše prémiové dodavatele cloudového zabezpečení patří: