Zálohování, obnova po havárii a úložiště

 
 

Prírucka pro prodejce cloudového zálohování

Zálohování a obnova po havárii by mely být stavebními kameny plánu kontinuity každé spolecnosti. Rešení pro cloudové zálohování mohou být cenove výhodnejší a výrazne rychlejší alternativou k ruzným místním variantám obnovy po havárii.

Volbou cloudového rešení získáte jistotu, že data vašich zákazníku budou zálohována v zabezpeceném vzdáleném umístení, kam k nim mužete snadno pristupovat a odkud je mužete snadno obnovovat. Tým TD SYNNEX Cloud spolecnosti TD SYNNEX spolupracuje s predními svetovými poskytovateli, z nichž každý dodržuje ty nejprísnejší bezpecnostní normy a standardy pro zajištení shody.

Vybraní dodavatelé cloudového zálohování

Spolecnost TD SYNNEX spolupracuje s dodavateli rešení pro cloudové zálohování, kterí nabízejí tu nejvyšší ochranu duležitých dat zákazníku. Tito dodavatelé splní požadavky podniku všech typu a velikostí. Nabízejí nespocet služeb a variant pro:

  • Zálohování serveru, databází a pevných disku do cloudu bez jakékoli ztráty funkcnosti v ostatních obchodních operacích
  • Implementaci obnovy po havárii jako služby (DRaaS) pro replikaci cloudu a rychlou obnovu fyzických serveru a virtuálních pocítacu
  • Poskytování snadno použitelných technologií, které prakticky eliminují riziko a prostoje behem migrací
  • Umožnení zákazníkum pohodlne rozširovat jejich infrastrukturu do cloudu

Platforma StreamOne od spolecnosti TD SYNNEX nabízí prodejcum kompletní prístup k ruzným variantám uzpusobených rešení pro cloudové zálohování a obnovu po havárii, která predstavují ten nejbezpecnejší, nejspolehlivejší a nejefektivnejší program.

Mezi naše prémiové dodavatele cloudového zálohování patří: