Mobilita

 
 

Prírucka pro prodejce rešení v oblasti cloudové mobility

Rozsáhlá expanze mobilních rešení zmenila zpusob podnikání ve svete. V dusledku toho je samozrejme nutné, aby poskytovatelé a prodejci cloudových služeb nabízeli vetší podporu pro mobilní zarízení. Ale pouhé rozšírení vaší nabídky v oblasti cloudové mobility nestací – úspešní prodejci cloudových služeb zavádejí komplexní balícek urcený pro mobilní zarízení, který:

  • Umožnuje zákazníkum prístup k systémum, informacím, infrastrukture a softwaru
  • Zvyšuje zabezpecení dat a informací
  • Umožnuje správu ruzných platforem a zarízení

Vybraní dodavatelé rešení v oblasti cloudové mobility

Mobilita je nyní klícovým prvkem v rámci IT plánu vetšiny organizací a umožnuje uživatelum pracovat kdykoli podle potreby, bez ohledu na to, kde se nacházejí

Spektrum dodavatelu rešení v oblasti cloudové mobility spolupracujících se spolecností TD SYNNEX bylo navrženo tak, aby meli naši prodejci k dispozici kompletní rešení mobility. Vytvorili jsme portfolio, jež pokrývá všechny potreby mobilního uživatele – od softwaru pro správu mobilních zarízení až po bezpecnostní software a nástroje pro ochranu zarízení.

Vzhledem k tomu, že cloud umožnuje využívání mobility, stává se mobilita duležitým aspektem každé cloudové strategie. Proto spolecnost TD SYNNEX nabízí tento výber predních dodavatelu ve svém cloudovém portfoliu.

Mezi naše prémiové dodavatele cloudového mobility patří: