TD SYNNEX a Azure vám rychle zprístupní výhody hybridního prostredí

 
 

S využitím komplexních schopností cloudu Azure mužete svým zákazníkum zajistit opravdu konzistentní prostredí v celém jejich hybridním cloudu. Platforma, nástroje a služby jsou navržené pro vzájemnou spolupráci v místním i cloudovém prostredí, což snižuje složitost a rizika. Vaši zákazníci mohou konzistentne navrhovat a nasazovat své aplikace, bez problému spravovat svá data, mít prístup odkudkoli díky jednotnému prihlašování a zajistit integrované zabezpecení a správu v místním prostredí i cloudu.

Proc program Microsoft CSP se spolecností TD SYNNEX

Spolecnost TD SYNNEX vás podporuje pri vývoji cloudových postupu pro vaše zákazníky. Náš tým vás podporí ve vaší snaze nabízet zákazníkum špickové technologie a vytváret pro ne rešení a služby.

Spolecnost TD SYNNEX má celou radu jedinecných prostredku, které vám zajistí hladký prechod do cloudu. Naše rozsáhlé cloudové portfolio rešení a služeb, špicková platforma a vyhrazené prostredky vám pomohou vybudovat a rozvinout vaše cloudové podnikání.


Cloudová infrastruktura

Pomozte svým zákazníkum v rozvoji a rustu s využitím príležitosti, kterou cloud poskytuje: Azure jim zajistí škálovatelnost, pružnost a novou sadu schopností.

Další informace

Inovativní aplikace

Získáte moderní základnu umožnující vyvíjet, udržovat a propagovat inteligentní aplikace, jaké zákazníci požadují.

Další informace

Data a umelá inteligence (AI)

Optimalizace datových platforem a využívání technologií umelé inteligence je novým klícovým faktorem, který umožnuje odlišit se od konkurence. Nepripustte, aby vaši zákazníci zacali zaostávat.

Další informace

Modernizace datacentra

Spolecnost TD SYNNEX vytvorila program, jehož cílem je pomoci vaší firme prejít hladce a bezpecne ze soucasného provozního modelu datového centra na model, který vám umožní vybudovat udržitelné podnikání založené na cloudu a datacentru.

Další informace

IoT

Spolecnost TD SYNNEX vám muže pomoci vytycit smer vašeho podnikání založeného na internetu vecí a vyporádat se s hlavními výzvami, které se pojí s vývojem projektu IoT.

Další informace

SAP v Azure

Spolecnost TD SYNNEX nabízí kompletní sadu profesionálních služeb a rešení, které vám pomohou vybudovat podnikání založené na provozování systému SAP na platforme Azure a vytváret vetší hodnotu pro vaše zákazníky.

Další informace

Exkluzivní obsah

Zjistete, jak vám spolecnost TD SYNNEX poskytuje flexibilitu potrebnou pro vytvorení vašeho cloudového podnikání a pomáhá vám stát se rychleji partnerem v programu Microsoft CSP. 

Ukoncení podpory pro Windows Server a SQL Server

Ukoncení podpory pro Windows Server a SQL Server

Pomozte svým zákazníkum s modernizací jejich infrastruktury. Prinese jim to úspory nákladu, zajistí vyšší škálovatelnost a flexibilitu a soucasne umožní škálovat operace obema smery.

Další informace
Úcast na našich akcích

Úcast na našich akcích

Zaregistrujte se na akce programu Microsoft CSP a spolecnosti TD SYNNEX, od webináru až po školení a semináre.

Další informace
Registrace jako partner CSP pro Azure se spolecností TD SYNNEX

Registrace jako partner CSP pro Azure se spolecností TD SYNNEX

Stát se partnerem v programu Microsoft CSP je díky spolecnosti TD SYNNEX snadné. Je zapotrebí, abyste u nás meli úcet, a požádáme vás o vyplnení tohoto formuláre.

Zaregistrovat se