Přednosti cloudu

 
 

Spolecnost TD SYNNEX v soucasné dobe nabízí dve cloudové platformy, které jsou prizpusobeny ruzným potrebám zákazníku. Tyto dve platformy budou v blízké budoucnosti harmonizovány a rozšíreny. Prozatím vám prinášíme souhrnný prehled, který vám pomuže vybrat si platformu, jež je pro vás optimální.  

StreamOne Cloud Marketplace

StreamOne Cloud Marketplace (SCM) vám pomůže se získáváním informací, nakupováním a správou pestré škály předplacených služeb jménem vašich koncových uživatelů.

StreamOne Enterprise Solutions

StreamOne Enterprise Solutions (SES) nabízí další funkce pro komplexní pracovní postupy IaaS a PaaS a robustní nástroje pro správu a účtování určené pro partnery a jejich koncové zákazníky.

Porovnání platformy

StreamOne Cloud Marketplace
(SCM)

StreamOne Enterprise Solutions
(SES)

Chci platformu, která zjednodušuje a urychluje transakce v cloudu. Zároveň se musí vyznačovat mnohem větší rychlostí oproti zpracovávání jednotlivých dodavatelských procesů

Chci být schopen prodávat vícecloudová řešení SaaS v rámci měsíčních nebo ročních předplatných a spravovat je jménem svého koncového uživatele

Chci být schopen prodávat složitá vícecloudová řešení IaaS a PaaS a nabízet svým koncovým zákazníkům samoobslužný přístup za účelem zřizování, vytváření zpráv a správy využívání v reálném čase až na úrovni jednotlivých oddělení

Chci být schopen rychle a snadno získávat informace o cloudových službách a rovněž je i nakupovat a spravovat

Chci být schopen rychle a snadno spouštět on-line tržiště určená pro zákazníky

Chci mít přístup k předkonfigurovaným sadám hybridních řešení, které mi pomohou začít s komplexnějšími cloudovými řešeními

Automatická fakturace je pro mě velmi důležitá

V současné době nepotřebuji on-line tržiště určené pro zákazníky

Chci poskytovat služby převážně zákazníkům z řad středních a velkých firem

Chci poskytovat služby převážně zákazníkům z řad malých a středních firem

Kromě řešení IaaS chci rovněž nabízet svá vlastní řešení

Další informace

Další informace